Strona główna arrow Urząd Gminy 23.08.2017.  Urząd Gminy

 


Urząd Gminy
w Sierpcu


ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc
tel./fax:
24 275-57-01

e-mail:
info@gmina.sierpc.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - 7.15-15.15
wtorek - 8.00-16.00
środa-piątek - 7.15 - 15.15
urzad_gminy_nowe2.jpg

SEKRETARIAT
Beata Siwińska

pok. 104, I p.


WÓJT GMINY
Krzysztof Korpoliński

pok. 105, I p.
(wejście przez Sekretariat)Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach 16.30-17.30


SKARBNIK GMINY
Margota Zimerman

pok. 101, I p.
SEKRETARZ GMINY
Barbara Gumińska

pok. 103, I p.
(wejście przez Sekretariat) 
Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2016 r. zmienia się numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sierpcu. Nowy numer to:
 
Bank Pekao SA I O/Sierpc
73 1240 5703 1111 0010 6738 1026

 
REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE:

parter

NAZWA
Nr POKOJU
KASA - Referat Finansowy
 
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
1
Informatyk - Referat Organizacyjny
1
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
5
Referat Spraw Obywatelskich
6


I piętro

NAZWA
Nr POKOJU
Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Kultry Fizycznej i Zdrowia
102
Kadry - Referat Organizacyjny
102
Referat Finansowy
106
Płace - Referat Finansowy
107
Referat Budownictwa i Inwestycji
110
 Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 111

 

 

 

Wykaz telefonów Urzędu Gminy w Sierpcu

 

Nr Wewnętrzny Stanowisko Nr Zewnętrzny
27 Sekretariat   24 275 – 57 – 01
29 Fax  
21 Oświata i Kadry / Ewidencja Działalności Gospodarczej  
22 Sekretarz  
23 Wójt  
13 Ochrona Środowiska 24 275 – 23 – 31
18 Budownictwo  
15 Rolnictwo 24 275 – 66 – 01
24 Gospodarka Gruntami  
12 Płace 24 275 – 27 – 92
26 Księgowość  
19 Skarbnik  
16 Ewidencja Ludności 24 275 – 56 – 95
25 Podatki  
14 Informatyk 24 275 – 55 – 65
20 Kasa  

 

 

 

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

 

 


fundusz.jpg

Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł


 


logo1.jpg

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2016 roku

  

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 
certyfikat eurorenoma
 
Europejski Rejestr Renomowanych 

 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg