Strona główna 18.08.2018.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 024-275-57-01
fax. 024-275-57-01

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2016 r. zmienia się numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sierpcu. Nowy numer to:
 
Bank Pekao SA I O/Sierpc
73 1240 5703 1111 0010 6738 1026

 


Gminne Zawody Sportowo  Pożarnicze

W sobotę, 3 czerwca 2017 roku na boisku w Goleszynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze.  W zawodach udział wzięło 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sierpc.

Rozgrywane zawody sportowo - pożarnicze były okazją do sprawdzenia umiejętności, przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków jak również sprawdzenia sprawności sprzętu jakim dysponują poszczególne jednostki OSP.

Na najwyższym podium stanęła Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie. Drugie miejsce przypadło jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Wielkim, a  trzecie miejsce Ochotniczej Straży Pożarnej Grodkowo- Zawisze.

  zawody_16.jpg
   zawody_12.jpg
 zawody_11.jpg  zawody_19.jpg    zawody_17.jpg

 

 
III Piknik Ekologiczno- Sportowy

 

W piątek , 2 czerwca 2017 roku na terenie Zespołu Szkół w Borkowie Kościelnym odbył się po raz III Piknik Ekologiczno- Sportowy. Piknik zorganizowany przez Dyrektor - Panią Marię Trzcińską oraz nauczycieli (P. Małgorzatę Korpolińską, P. Urszulę Chojnowską, P. Anitę Marlęga, P. Tomasza Zielińskiego, P. Roberta Rzeszotarskiego) z Zespołu Szkół miał na celu promowanie ekologii oraz ochronę środowiska. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem, a piękna pogoda spowodowała, iż przybyło na niego około 700 osób.   

W imprezie uczestniczyli: Pan Waldemar Olejniczak - Poseł na Sejm RP, Pan Robert Stanisławski - przedstawiciel Wydziału Zamiejscowego w Płocku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, władze samorządowe, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Sierpc, przedstawiciele instytucji prowadzących działalność ekologiczną oraz rekreacyjno-sportową, uczniowie i nauczyciele z kilkunastu szkół z terenu powiatu sierpeckiego, rodzice uczniów, a także społeczność lokalna.

 


Czytaj całość
piknik_1.jpg
zdjcie_-_deyrekcja.jpg

 

Program pikniku był bardzo bogaty i obejmował m.in. ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród laureatom konkursu ekologicznego „Z ekologią za pan brat", uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej, przeprowadzenie warsztatów ekologicznych pt. „Szanujmy energię i chrońmy klimat", pokazy mody ekologicznej, wystawę sprzętu pożarniczego, a także II Integracyjny Bieg Borkowski.

Konkurs ekologiczny „Z ekologią za pan brat " miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia i kształtowanie postaw proekologicznych oraz nawyków selektywnej zbiórki odpadów i był przeprowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz zespołowej. Kategoria zespołowa konkursu polegała na zebraniu jak największej ilości zużytych baterii i makulatury przez szkoły i gimnazja z terenu powiatu sierpeckiego. Natomiast zadaniem w kategorii indywidualnej było wykonanie „eko-zabawki" dla uczniów szkoły podstawowej, a dla uczniów gimnazjum „Eko-pomocy dydaktycznej" z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub „Eko-biżuterii". Wymagane było, aby prace konkursowe były wykonane z surowców wtórnych (np. zużyte materiały, makulatura, puste puszki, plastikowe butelki itp.) lub z materiałów naturalnych (np. drewno, wiklina, słoma itp.). Kreatywność uczestników nie znała granic. Najlepsze prace zostały przekazane na kiermasz, a dochód z nich przekazano na pomoc dla niepełnosprawnej  Kai. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody: m.in. aparaty fotograficzne, wieże, zegarki typu smartwatch, laptopy, drukarki i odtwarzacze CD, które zostały dofinansowane kwotą ponad 13 tyś. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czytaj całość
 
GRANTY STOWARZYSZENIA LGD SIERPECKIE PARTNERSTWO

   

GRANTY STOWARZYSZENIA LGD „SIERPECKIE PARTNERSTWO"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" informuje, że w II połowie 2017 roku będzie ogłaszać nabory na Wnioski o powierzenie grantu. Będą one dotyczyć dwóch projektów grantowych tj. przedsięwzięcia pod nazwą „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej" oraz przedsięwzięcia pod nazwą  „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej".

Możliwość realizacji projektów grantowych jest nową formą wsparcia, dotąd nie stosowaną w lokalnych grupach działania w ramach programu LEADER. Realizację tych projektów zaplanowano w ramach przedsięwzięć, które skierowane są do szerokiego grona odbiorów i gwarantują realizację różnorodnych i ciekawych pomysłów.

Projektem grantowym jest operacja, w której beneficjent będący lokalną grupą działania (LGD) udziela innym podmiotom grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu.

Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez LGD, w ramach realizacji projektu grantowego.

Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań.

Refundacja oznacza, że Beneficjent najpierw ponosi wszystkie koszty operacji, którą zamierza zrealizować, a następnie wnioskuje do Lokalnej Grupy Działania o zwrot koszów składając Wniosek o płatność.

Kto może składać Wniosek?  - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,  jednostki sektora finansów publicznych, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.

W ramach pierwszego projektu pod nazwą „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej" pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Natomiast w ramach przedsięwzięcia pod nazwą  „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej" pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe do poziomu 95% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie każdego grantu nie może być wyższe niż 50 tys. zł i nie mniejsze niż 5 tys. zł.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym procedury grantowe, kryteria wyboru grantobiorców oraz informacje o planowanych naborach, a także ogłoszenia o możliwości składania wniosków będą zamieszczane na stronie Stowarzyszenia www.lgdsp.pl.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

 

Prezes Zarządu

Dariusz Kalkowski

 

 
Piknik ekologiczno-sportowy w Borkowie Kościelnym

borkowo_piknik_2017-7.jpg

 

  Więcej informacj na stronie Zespołu Szkol w Borkowie Kościelnym

 
Zaproszenie

Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sierpcu

oraz Wójt Gminy Sierpc

zapraszają wszystkich miłośników i sympatyków OSP

na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze,

które odbędą się dnia 3 czerwca 2017 r.

na boisku sportowym w Goleszynie.

Początek zawodów o godzinie 1000

 
100 -lecie OSP GOLESZYN

Zarząd Ochotniczej Staży Pożarnej w Goleszynie
zaprasza na uroczyste obchody
jubieuszu 100 - lecia powstania OSP Goleszyn

 

Sobota, 10 czerwca 2017 r. godz. 14.30
boisko przy strażnicy OSP Goleszyn
 

Program uroczystości

  • Zbiórka pododdziałów
  • Powitanie zaproszonych gości
  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
  • Msza św. dziękczynna
  • Meldunek o gotowości
  • Podniesienie flagi państwowej
  • Odznaczenia i wyróżnienia działaczy
  • Przemówienia okolicznościowe
  • Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Goleszynie

 

 

Wójt Gminy Sierpc

Krzysztof Korpoliński

Prezes OSP Goleszyn

Stanisław Osmulski

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 67 - 72 z 251
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2017 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.705,00 zł"fundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie