Logo Gminy Sierpc
Powróć do: Gmina

Herb Gminy

Herb gminy Sierpc przedstawia w polu czerwonym lwa kroczącego koloru złotego, zwróconego w prawo, nad lwem złota majuskuła S, ponad majuskułą korona złota.

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr 25/V/07 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, bannera i pieczęci Gminy Sierpc.

 

Herb Gminy Sierpc