Powróć do: Przewodnik Interesanta

Nieodpłatna Pomoc Prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE SIERPECKIM

Harmonogram obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

Wizytę w punkcie należy umówić telefonicznie pod nr 24 275 91 06 (w godz. 7:30-15:30) lub pod adresem e-mail: npp1@powiat.sierpc.pl 

Kobiety w ciąży obsługiwane będą poza kolejnością zgłoszeń.

PUNKT NR 1 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez ORA i OIRP


LOKALIZACJA: STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU, UL. KOPERNIKA 9

Poniedziałek 10.00 - 14.00 adwokat Justyna Górska – Gąsiorowska

Wtorek 10.00 – 14.00 adwokat Sylwia Okonkowska – Pyszyńska

Środa 10.00 – 14.00 adwokat Magdalena Gronczewska

Czwartek 10.00 - 14.00 radca prawny Barbara Pawelska

Piątek 10.00 – 14.00 radca prawny Rafał Nowak

 PUNKT NR 2 - prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Mazowsze Razem z siedzibą w Łętowie 3, 09-470 Bodzanów


 

Gmina

Lokalizacja

Rodzaj poradnictwa

Dzień

Zawidz

Gminny budynek
w Zawidzu
ul. Zielona 10

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Poniedziałek
10.00 – 14.00

Gozdowo

Szkoła Podstawowa
w Gozdowie
ul. K. Gozdawy 21

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Wtorek
10.00 – 14.00

Rościszewo

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Rościszewie
ul. Armii Krajowej 13

Nieodpłatna pomoc prawna

Środa
10.00 – 14.00

Mochowo

Gminny budynek
w Mochowie
ul. Dobrzyńska 3

Nieodpłatna pomoc prawna

Czwartek
10.00 – 14.00

Szczutowo

Szkoła Podstawowa
w Szczutowie
ul. Lipowa 2

Nieodpłatna
pomoc prawna

Piątek
10.00 – 14.00

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu sierpeckiego


 

Lp.

Nazwa jednostki

Adres jednostki, telefon, adres strony internetowej (www)/BIP

Zakres prowadzonego poradnictwa

Rodzaj placówki publiczna/niepubliczna/jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego

Dni i godziny przyjęć interesantów

Kryteria dostępu dla osób uprawnionych

Poradnictwo rodzinne

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

09-200 Sierpc,
ul. Świętokrzyska 2a

tel. 24 275-76-60

tel. 24 275-41-88

www..pcprsierpc.pl

www.pcprsierpc.bip.org.pl

Poradnictwo rodzinne

publiczna

Pn. – pt. 7.30 – 15.30

Zasięg Powiat Sierpecki

Poradnictwo dla bezrobotnych

2.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

09-200 Sierpc,
ul. Witosa 2
tel. 24 275-42-12

tel. 24 275-41-12

www.sierpc.praca.gov.pl

Poradnictwo dla bezrobotnych

publiczna

Pn. – pt.  8.00 – 15.00

Zasięg Powiat Sierpecki

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Sierpcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

09-200 Sierpc,

ul. Świętokrzyska 12

tel. 24 275-46-44

tel. 24 275-25-71

www.mops-sierpc.pl

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

publiczna

Pn. – pt. 7.30-15.30

Zasięg Miasto Sierpc

4.

Punkt Konsultacyjny
w Szczutowie

Urząd Gminy

w Szczutowie, 09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 41

tel. 24 276-71-90

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

publiczna

gops-szczutowo@tlen.pl

Zasięg Gminy Szczutowo

5.

Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny
w Rościszewie

GOPS w Rościszewie

09-204 Rościszewo,

ul. Armii Krajowej 13

tel. 24 276-40-79

Punkt Konsultacyjno – Informatyczny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

publiczna

2 razy w miesiącu gops.rosciszewo@wp.pl

Zasięg Gminy Rościszewo

6.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
w Gozdowie

GOPS w Gozdowie,

ul. Krystyna Gozdawy 21

tel. 24 276-20-27

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

publiczna

gops.gozdowo@gazeta.pl

Zasięg Gminy Gozdowo

7.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

02-326 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 155

www.niebieskalinia.info

Kierowane jest do osób doznających przemocy domowej lub jej świadkowie

publiczna

800 120 020 – „Niebieska Linia”

Zasięg Polska

Poradnictwo psychologiczne

8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

09-200 Sierpc,

ul. Świętokrzyska 2a

tel. 24 275-76-60

tel. 24 275-41-88

www.pcprsierpc.pl

www.pcprsierpc.bip.org.pl

Poradnictwo psychologiczne

publiczna

Pn. – pt. 7.30 – 15.30

Zasięg Powiat Sierpecki

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

9.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

00-048 Warszawa,

ul. Mazowiecka 12/25

tel. 22 616-02-68

 

Porady psychologiczne, psychiatryczne oraz porady prawne dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat)

publiczna

Godziny pracy sekretariatu 8.00 – 16.00

biuro@fdds.pl

Zasięg Polska

Poradnictwo w zakresie praw dziecka

10.

Rzecznik Praw Dziecka

00-450 Warszawa,

ul. Przemysłowa 30/32

http://brpd.gov.pl

Udzielanie porad dzieciom i młodzieży, jak również dorosłym mającymi problemy z nieletnimi

publiczna

Dziecięcy telefon zaufania 800 12 12 12

Zasięg Polska

11.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

-

Pomoc dzieciom i młodzieży oczekującym na wsparcie, opiekę i ochronę

publiczna

INFOLINIA 116 111

Pn.- ndz. 12.00—2.00

Zasięg Polska

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

12.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Sierpcu

Urząd Miejski w Sierpcu

09-200 Sierpc,

ul. Piastowska 11a

tel. 24 275-86-86

www.sierpc.pl

bip.sierpc.pl

Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

publiczna

Pn. 7.30 – 17.00

Wt. – pt. 7.30 - 15.30

Zasięg Miasto Sierpc

13.

Infolinia – Anonimowi Alkoholicy

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

00-020 Warszawa,

ul. Chmielna 20

tel. 801 033 242

Infolinia skierowana jest do osób z problemem alkoholowym, osób zainteresowanych tym problemem, np. członków rodziny alkoholika lub osób zawodowo zajmujących się problemem alkoholowym (tzw. Profesjonalistów)

publiczna

Codziennie 8.00 – 22.00

Zasięg Polska

14.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

-

Pomoc osobom uzależnionym

publiczna

INFOLINIA

801 19 99 90

Zasięg Polska

Poradnictwo w zakresie praw konsumentów

15.

Powiatowy Rzecznik  Konsumentów
w Sierpcu

Starostwo Powiatowe

w Sierpcu

09-200 Sierpc,

ul. Kopernika 9

24 275-91-36

www.powiat.sierpc.pl

www.sierpc.starostwo.gov.pl

Porady prawne dla konsumentów (osoby fizyczne), które na użytek prywatny kupiły towar lub usługę od przedsiębiorcy

publiczna

Wt. – pt. 8.30 – 16.30

Zasięg Powiat Sierpecki

16.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

00-950 Warszawa,

Plac Powstańców Warszawy 1

www.uokik.gov.pl

https://uokik.gov.pl/pomoc.php

Porady prawne dla konsumentów (osoby fizyczne), które na użytek prywatny kupiły towar lub usługę od przedsiębiorcy

publiczna

INFOLINIA 801 440 220

Zasięg Polska

17.

Centrum Informacji Konsumenckiej

01-211 Warszawa,

ul. Giełdowa 7/9

https://cik.uke.gov.pl

Porady w zakresie usług pocztowych i telekomunikacyjnych

publiczna

INFOLINIA 22 330 4000

Zasięg Polska

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej

18.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sierpcu

09-200 Sierpc,

ul. Świętokrzyska 12

tel. 24 275-46-44

tel. 24 275-25-71

www.mops-sierpc.pl

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej

publiczna

Pn. – pt. 7.30-15.30

Zasięg Miasto Sierpc

19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sierpcu

09-200 Sierpc,

ul. Narutowicza 21c

tel. 24 275-31-58

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

publiczna

Pn. 7.30 – 15.30

Wt. 8.00 – 16.00

Śr. – pt. 7.30 – 15.30

gops.sierpc@interia.pl

Zasięg Gminy Sierpc

20.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczutowie

09-227 Szczutowo,

ul. Lipowa 9

24 276-71-90

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

publiczna

Pn. – pt. 7.15 – 15.15

gops-szczutowo@tlen.pl

Zasięg Gminy Szczutowo

21.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rościszewie

09-204 Rościszewo,

ul. Armii Krajowej 13

tel. 24 276-40-79

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

publiczna

Pn. – pt. 7.00 – 15.00

gops.rosciszewo@wp.pl

Zasięg Gminy Rościszewo

22.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mochowie

09-214 Mochowo,

ul. Sierpecka 2

tel. 24 276-31-91

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

publiczna

Pn. 7.00 – 15.00

Wt. 8.00 – 16.00

Śr. – pt. 7.00 – 15.00

gops.mochowo@op.pl

Zasięg Gminy Mochowo

23.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gozdowie

09-213 Gozdowo,

ul. Krystyna Gozdawy 21

tel. 24 276-20-27

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

publiczna

gops.gozdowo@gazeta.pl

Zasięg Gminy Gozdowo

24.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawidzu

09-226 Zawidz Kościelny,

ul. Mazowiecka 24

tel. 24 276-61-94

Poradnictwo w zakresu pomocy społecznej

publiczna

Pn. – pt. 7.30 – 15.15

gops@zawidz.pl

Zasięg Gminy Zawidz

Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

25.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu

09-200 Sierpc,

ul. Świętokrzyska 2a

tel. 24 275-76-60

tel. 24 275-41-88

www.pcprsierpc.pl

www.pcprsierpc.bip.org.pl

Zespół ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego

publiczna

Pn. – pt. 7.30 – 15.30

Zasięg Powiat Sierpecki

Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

26.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Sierpcu

09-200 Sierpc,

ul. Okulickiego 8

tel. 24 275-46-83

Udzielanie informacji w zakresie emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych, kapitału początkowego oraz odszkodowań z tytułu wypadków pracy

publiczna

Pn. 8.00 – 18.00

Wt. – pt. 8.00 – 15.00

Infolinia 22 560-16-00

Zasięg Polska

Poradnictwo w zakresie praw pacjenta

27.

Rzecznik Praw Pacjenta

01-171 Warszawa

http://www/bpp/gov.pl

Porady prawne dla wszystkich obywateli, a w szczególności dla pacjentów, których prawa zostały naruszone

publiczna

INFOLINIA 800 190 590

Zasięg Polska

Poradnictwo w zakresie prawa pracy

28.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
w Warszawie Oddział w Płocku

09-402 Płock,

ul. 1-go Maja 7a

pokój nr 301

Porady prawne w zakresie prawa pracy

publiczna

Osobiście pn., śr., pt.

8.00 – 13.00

Wt. – czw. 11.00 – 16.00

INFOLINIA 801 002 006 lub 459 599 000

Zasięg Polska

29.

Krajowa Infolinia Podatkowa

-

Poradnictwo związane z prawem podatkowym, służbami celnymi

publiczna

INFOLINIA 801 055 055

Tel 22 330 03 30 pn.– pt. 7.00 – 18.00

Zasięg Polska

Poradnictwo dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego

30.

Rzecznik Finansowy

02-001 Warszawa,

Al. Jerozolimskie 87

https://rf.gov.pl

Sprawy związane z ubezpieczycielami, bankami i innymi podmiotami rynku kapitałowego oraz z formami oszczędzania na emeryturę

publiczna

-

Zasięg Polska

Poradnictwo inne, wyżej nie wymienione

31.

Rzecznik Praw Obywatelskich

00-090 Warszawa,

Al. Solidarności 77

www.brpo.gov.pl

Kierowane jest do wszystkich obywateli Polskich oraz cudzoziemców przebywających na terenie kraju

publiczna

INFOLINIA 800 676 676

Zasięg Polska

32.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu

09-200 Sierpc,

ul. Świętokrzyska 2a

tel. 24 275-76-60

tel. 24 275-41-88

www.pcprsierpc.pl

www.pcprsierpc.bip.org.pl

Poradnictwo prawne

publiczna

Pn. – pt. 7.30 – 15.30

Zasięg Powiat Sierpecki

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.